Atatürk Halay Çekerken

Amerikalılara Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle verdiğim demeç: (Türkçesi aşağıda)

 

🇹🇷⚖️🇹🇷 Today is the 100th anniversary of the Republic of Türkiye, established by this man seen dancing, the most accomplished anti-imperialist revolutionary the world has ever seen. Mustafa Kemal Atatürk: the antidote to all the problems of the United States as a failed republic, techno feudal, fascist terrorist state. Oh yes, he is. CIA has been trying to dismantle the Turkish Republic since its inception and its last installation was a dictator two decades ago. Today, the existential republican resistance in Turkiye is equal parts Anti-Ottoman and Anti-Globalist. You won’t get that kind of precision in universal orientation. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk, Yaşasın Türkiye 🇹🇷⚖️🇹🇷

 

CHATGBT Tercümesi

 

🇹🇷⚖️🇹🇷 Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü, kurucusu dans eden bu adam olan, dünyanın gördüğü en başarılı anti-emperyalist devrimcisi: Mustafa Kemal Atatürk: Amerika’nın bozuk bir cumhuriyet, teknofeodal-faşist terörist devletine döndüren sorunlarının panzehiri. Evet o, Atatürk.

CIA, kurulduğundan beri Türkiye Cumhuriyeti’ni çökertmeye çalışıyor ve son büyük hamlesi yirmi yıl önce bir İslamcı Siyasetin diktatörünü liberal kuklaranı saf dışı bırakarak başa geçirmesiydi.

Bugün, Türkiye’de varoluşsal cumhuriyet direnişi, hem Anti-Osmanlı ve Anti-Globalist olmak üzere eşit oranda devrimci, halkçı, özgürlükçü, eşitlikçi, laik ve milliyetçi bir irade. Evrensel geçerlilik içinde bu tür  hassasiyeti başka yerde bulamazsınız. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk, Yaşasın Türkiye 🇹🇷⚖️🇹🇷

9

YAZILAR