ÇAĞRI

AMERİKA’DAN TÜRKİYE’YE 360 DERECE DÖNÜŞ

Pistagramda yayınladığım bu küçük yazı, sizlere tee Amerika’dan nasıl bir bakış açısıyla yegane varoluş davası olarak gördüğüm Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketine katılışımı özetliyor.

9

CUMHURİYETÇİ VATANSEVERLER HAREKETİ:
24 Ocak Kararları ile ülkemiz kökünden değişmiş neo liberalizm başlamıştır, aklınıza gelen her şey satılmış, IMF ve Dünya Bankası vesayetine girilmiş, fetöye devlet kapıları resmen açılmış, Faysal finans islamcı örgütleri aleni desteğe başlamış ve Cumhuriyet hedefe konulup laik – şeriat çatışma alanı ilan edilmiş ve onlarca Cumhuriyetçi aydınımız öldürlüp fetö işgalinin önü açılmış, Tekel kaldırılmış, Telekom satılmış, Çukurova, Tariş, Fiskobirlik gibi 80 öncesinin en büyük kooperatifleri zayıflatılıp şirketlerin önü açıldı, sonraki otuz yıl içinde ordu, hukuk, medya yüzde 99 itibariyle cemaatçi yapılar ve çok uluslu şirketlerin vesayetine girmiştir.

Devleti ve Cumhuriyeti kim sattıysa ve Cumhuriyetçi aydınları kim öldürdüyse ve Faysal finans ve fetönün ve çok uluslu şirketlerin önünü kim açıp tekeli Telekom’u kim sattıysa, tarikatların önünü kim açtıysa 24 Ocak kararlarını işte o vesayet aldı, ülkemizin milli varlıkları ve ordusu ve hukuku ve halk iradesinin omurgasını kırmak için!..

Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi, işte bu 24 Ocak Kararları’yla yani 12 Eylül Darbesi’yle birlikte ülkemizi esir almış, işgal etmiş neoliberal düzene karşı Türk milletinin iradesidir!

Cumhuriyetimizi tekrar ayağa kaldıracak, kurumlarını ayağa kaldıracak, bozulan düzeni tesis edecek, ekonomide kendi gücüne güveni inşa edecek, kamucu politikaları destekleyecek, tarımı da ve endüstriyi de planlanlayan, üreticisini destekleyen, kooperatifleri destekleyen, üreten, refahını adilce paylaşan, fırsat eşitliğini savunan, herkes için adaleti savunan, kendi kendine yetebilen, yabancı ülke ve kuruluşlarının kapısında dilenci olmayan, gururlu, onurlu, halkını cepheleştirmeyen tam tersine emperyalizme karşı ordusuyla, aydınıyla, milletiyle bir olmuş bir Türkiye’yi beraber inşa etmek için yola çıkmıştır.

#24OcakKararları
#CumhuriyetçiVatanseverlerHareketi

ÇAĞRI

AMERİKA’DAN TÜRKİYE’YE 360 DERECE DÖNÜŞ

Pistagramda yayınladığım bu küçük yazı, sizlere tee Amerika’dan nasıl bir bakış açısıyla yegane varoluş davası olarak gördüğüm Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketine katılışımı özetliyor.

9

CUMHURİYETÇİ VATANSEVERLER HAREKETİ:
24 Ocak Kararları ile ülkemiz kökünden değişmiş neo liberalizm başlamıştır, aklınıza gelen her şey satılmış, IMF ve Dünya Bankası vesayetine girilmiş, fetöye devlet kapıları resmen açılmış, Faysal finans islamcı örgütleri aleni desteğe başlamış ve Cumhuriyet hedefe konulup laik – şeriat çatışma alanı ilan edilmiş ve onlarca Cumhuriyetçi aydınımız öldürlüp fetö işgalinin önü açılmış, Tekel kaldırılmış, Telekom satılmış, Çukurova, Tariş, Fiskobirlik gibi 80 öncesinin en büyük kooperatifleri zayıflatılıp şirketlerin önü açıldı, sonraki otuz yıl içinde ordu, hukuk, medya yüzde 99 itibariyle cemaatçi yapılar ve çok uluslu şirketlerin vesayetine girmiştir.

Devleti ve Cumhuriyeti kim sattıysa ve Cumhuriyetçi aydınları kim öldürdüyse ve Faysal finans ve fetönün ve çok uluslu şirketlerin önünü kim açıp tekeli Telekom’u kim sattıysa, tarikatların önünü kim açtıysa 24 Ocak kararlarını işte o vesayet aldı, ülkemizin milli varlıkları ve ordusu ve hukuku ve halk iradesinin omurgasını kırmak için!..

Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi, işte bu 24 Ocak Kararları’yla yani 12 Eylül Darbesi’yle birlikte ülkemizi esir almış, işgal etmiş neoliberal düzene karşı Türk milletinin iradesidir!

Cumhuriyetimizi tekrar ayağa kaldıracak, kurumlarını ayağa kaldıracak, bozulan düzeni tesis edecek, ekonomide kendi gücüne güveni inşa edecek, kamucu politikaları destekleyecek, tarımı da ve endüstriyi de planlanlayan, üreticisini destekleyen, kooperatifleri destekleyen, üreten, refahını adilce paylaşan, fırsat eşitliğini savunan, herkes için adaleti savunan, kendi kendine yetebilen, yabancı ülke ve kuruluşlarının kapısında dilenci olmayan, gururlu, onurlu, halkını cepheleştirmeyen tam tersine emperyalizme karşı ordusuyla, aydınıyla, milletiyle bir olmuş bir Türkiye’yi beraber inşa etmek için yola çıkmıştır.

#24OcakKararları
#CumhuriyetçiVatanseverlerHareketi

YAZILAR